de | en | ru

Alfons Baumann

Alexander Födra

Baumann Marmor + Bäder GmbH

Reitzensteinstraße 10

82031, München Grünwald

 

Tel. +49 (0) 89 / 649 459 67

Fax +49 (0) 89 / 649 568 40

 

info@marmor-baumann.de

 

Управляющий директор: Альфонс Бауманн

 

UST-IDNr. DE 239142400

HRB München 153990

Foedra@marmor-baumann.de

Tel. +49 (0) 89 / 649 459 67

Alfons Baumann GmbH

Rothenburger Straße 31

97285 Röttingen

 

Tel. +49 (0)  93 38/97 11-0

Fax +49 (0)  93 38/15 87

 

info@marmor-baumann.de

 

Управляющий директор: Сильвия Бауманн

 

UST-IDNr. DE 134166356

Amtsgericht Würzburg HRB 2424

Alfons Baumann

Директор | Обслуживание клиентов

Tel. +49 (0)  93 38/97 11-0

info@marmor-baumann.de

Sylvia Baumann

Директор | Кадровые вопросы | Маркетинг

Tel. +49 (0)  93 38/97 11-0

info@marmor-baumann.de

Roswitha Baumann

Старший партнёр

Tel. +49 (0)  93 38/97 11-0

info@marmor-baumann.de

Karl-Heinz Roth

Бухгалтерия

Tel. +49 (0)  93 38/97 11-23

info@marmor-baumann.de

Johannes Mühlek

Сбыт | Калькуляция

Tel. +49 (0)  93 38/97 11-0

vertrieb@marmor-baumann.de

Tina Ruhrländer

Помощник директора

Tel. +49 (0)  93 38/97 11-23

einkauf@marmor-baumann.de

Carina Bruder

(Обучающийся) делопроизводитель в сфере торговли

Tel. +49 (0)  93 38/97 11-0

empfang@marmor-baumann.de